Namysłowski, R. (2020) „Ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego: realizacja zasady neutralności a funkcja fiskalna VAT”, Kwartalnik Prawa Podatkowego, (2), s. 17–33. doi: 10.18778/1509-877X.2020.02.02.