Namysłowski, R. (2020). Ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego: realizacja zasady neutralności a funkcja fiskalna VAT. Kwartalnik Prawa Podatkowego, (2), 17–33. https://doi.org/10.18778/1509-877X.2020.02.02