Stanley, W. R. „Przypadek Syrii: Rozpad Nowoczesnego państwa W Dobie fałszywych wiadomości I Regionalnej Rywalizacji Supermocarstw”. Studia Z Geografii Politycznej I Historycznej, t. 8, grudzień 2019, s. 77-94, doi:10.18778/2300-0562.08.04.