Kłos, J. „Państwo – konieczność Albo wróg?”. Studia Z Geografii Politycznej I Historycznej, t. 8, grudzień 2019, s. 29-46, doi:10.18778/2300-0562.08.02.