[1]
J. Kłos, „Państwo – konieczność albo wróg?”, SG, t. 8, s. 29–46, grudz. 2019.