Stanley, W. R. (2019) „Przypadek Syrii: rozpad nowoczesnego państwa w dobie fałszywych wiadomości i regionalnej rywalizacji supermocarstw”, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 8, s. 77–94. doi: 10.18778/2300-0562.08.04.