Kłos, J. (2019) „Państwo – konieczność albo wróg?”, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 8, s. 29–46. doi: 10.18778/2300-0562.08.02.