Stanley, William R. 2019. „Przypadek Syrii: Rozpad Nowoczesnego państwa W Dobie fałszywych wiadomości I Regionalnej Rywalizacji Supermocarstw”. Studia Z Geografii Politycznej I Historycznej 8 (grudzień):77-94. https://doi.org/10.18778/2300-0562.08.04.