Krawiec-Złotkowska, K. (2019). Ideały NSZZ „Solidarność” dotyczące roli państwa życiu społecznym. Ich społeczne i polityczne korzenie oraz ich realizacja w III Rzeczypospolitej Polskiej. Studia Z Geografii Politycznej I Historycznej, 8, 207–226. https://doi.org/10.18778/2300-0562.08.11