Stanley, W. R. (2019). Przypadek Syrii: rozpad nowoczesnego państwa w dobie fałszywych wiadomości i regionalnej rywalizacji supermocarstw. Studia Z Geografii Politycznej I Historycznej, 8, 77–94. https://doi.org/10.18778/2300-0562.08.04