Kłos, J. (2019). Państwo – konieczność albo wróg?. Studia Z Geografii Politycznej I Historycznej, 8, 29–46. https://doi.org/10.18778/2300-0562.08.02