(1)
Stanley, W. R. Przypadek Syrii: Rozpad Nowoczesnego państwa W Dobie fałszywych wiadomości I Regionalnej Rywalizacji Supermocarstw. SG 2019, 8, 77-94.