(1)
Kłos, J. Państwo – konieczność Albo wróg?. SG 2019, 8, 29-46.