[1]
Krawiec-Złotkowska, K. 2019. Ideały NSZZ „Solidarność” dotyczące roli państwa życiu społecznym. Ich społeczne i polityczne korzenie oraz ich realizacja w III Rzeczypospolitej Polskiej. Studia z Geografii Politycznej i Historycznej. 8, (grudz. 2019), 207–226. DOI:https://doi.org/10.18778/2300-0562.08.11.