Podyma, Agnieszka, Anna Sikorska, Monika Warczyńska, i Bartosz Bartosiewicz. „Wymiar społeczny Programu Mia100 Kamienic W Łodzi”. Space – Society – Economy, no. 15 (marzec 30, 2016): 115–129. Udostępniono sierpień 18, 2022. https://czasopisma.uni.lodz.pl/space/article/view/1222.