Kikosicka, K. „Mobilność Przestrzenna Ludzi Starych – Aktualny Stan Badań”. Space – Society – Economy, nr 14, grudzień 2015, s. 49-59, doi:10.18778/1733-3180.14.03.