Borowska-Stefańska, M., i S. Wiśniewski. „Zróżnicowanie Pokrycia Terenu I Cech Geometrycznych działek wzdłuż Autostrad Oraz dróg Ekspresowych W Polsce”. Space – Society – Economy, nr 23, marzec 2018, s. 95-110, doi:10.18778/1733-3180.23.06.