Rek, A. „Wpływ Zmian Ustawy O Planowaniu I Zagospodarowaniu Przestrzennymna Lokalną Politykę Przestrzenną – Studium Przypadku Gminy Rzgów”. Space – Society – Economy, nr 23, marzec 2018, s. 55-73, doi:10.18778/1733-3180.23.04.