Michalski, T. „Problemy Monitorowania Sytuacji społecznej Na Szczeblu Lokalnym I Regionalnym wynikające Z Czasowej dostępności Danych”. Space – Society – Economy, nr 23, marzec 2018, s. 29-39, doi:10.18778/1733-3180.23.02.