Janiszewska, Anna, i Ewa Klima. „Kościół W społeczności Lokalnej”. Space – Society – Economy, nr 7, styczeń 2005, s. 332-43, doi:10.18778/1733-3180.07.29.