Borowska-Stefańska, M. „Ocena Ryzyka Powodziowego W Wybranych Gminach województwa łódzkiego”. Space – Society – Economy, nr 19, marzec 2017, s. 21-41, doi:10.18778/1733-3180.19.02.