Podyma, A., A. Sikorska, M. Warczyńska, i B. Bartosiewicz. „Wymiar społeczny Programu Mia100 Kamienic W Łodzi”. Space – Society – Economy, nr 15, marzec 2016, s. 115-29, doi:10.18778/1733-3180.15.08.