Gabrel, M. „Uwarunkowania Polityki Mieszkaniowej dużych Miast Ukrainy”. Space – Society – Economy, nr 15, marzec 2016, s. 33-43, doi:10.18778/1733-3180.15.03.