[1]
K. Kikosicka, „Mobilność przestrzenna ludzi starych – aktualny stan badań”, SSE, nr 14, s. 49–59, grudz. 2015.