[1]
A. Rek i R. Kowalski, „Wpływ lokalnej polityki przestrzennej na rozwój terenów mieszkaniowych – studium przypadku gminy Aleksandrów Łódzki”, SSE, nr 26, s. 65–84, grudz. 2018.