[1]
S. Wiśniewski i M. Siwirska, „Wewnętrzna dostępność transportowa gminy Stryków w zakresie transportu zbiorowego”, SSE, nr 21, s. 7–29, wrz. 2017.