[1]
A. Podyma, A. Sikorska, M. Warczyńska, i B. Bartosiewicz, „Wymiar społeczny programu Mia100 Kamienic w Łodzi”, SSE, nr 15, s. 115–129, mar. 2016.