Kikosicka, K. (2015) „Mobilność przestrzenna ludzi starych – aktualny stan badań”, Space – Society – Economy, (14), s. 49–59. doi: 10.18778/1733-3180.14.03.