Smoliński, P., Środa-Murawska, S. i Grzelak-Kostulska, E. (2019) „Uczestnictwo w kulturze w małym mieście. Perspektywa pokolenia Z”, Space – Society – Economy, (28), s. 45–69. doi: 10.18778/1733-3180.28.03.