Masierek, E. (2018) „Lofty «U Scheiblera» w Łodzi z perspektywy mieszkańców najbliższego otoczenia”, Space – Society – Economy, (26), s. 85–102. doi: 10.18778/1733-3180.26.04.