Masierek, E. i Torzewski, R. (2018) „Zagospodarowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Poddębicach z perspektywy użytkowników”, Space – Society – Economy, (25), s. 37–59. doi: 10.18778/1733-3180.25.03.