Borowska-Stefańska, M. i Wiśniewski, S. (2018) „Zróżnicowanie pokrycia terenu i cech geometrycznych działek wzdłuż autostrad oraz dróg ekspresowych w Polsce”, Space – Society – Economy, (23), s. 95–110. doi: 10.18778/1733-3180.23.06.