Rek, A. (2018) „Wpływ zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymna lokalną politykę przestrzenną – studium przypadku gminy Rzgów”, Space – Society – Economy, (23), s. 55–73. doi: 10.18778/1733-3180.23.04.