Małuszyńska, I., Blicharska, M. W., Białczak, E. M. i Małuszyński, M. J. (2018) „Znaczenie terenów zieleni miejskiej w kreowaniu polityki przestrzennej miast na przykładzie Pruszkowa”, Space – Society – Economy, (23), s. 41–54. doi: 10.18778/1733-3180.23.03.