Pielesiak, I. (2017) „Tereny zieleni w gminie miejsko-wiejskiej Stryków i ich wpływ na jakość życia mieszkańców”, Space – Society – Economy, (21), s. 51–71. doi: 10.18778/1733-3180.21.03.