Janiszewska, A. i Klima, E. (2005) „Kościół w społeczności lokalnej”, Space – Society – Economy, (7), s. 332–343. doi: 10.18778/1733-3180.07.29.