Wojnarowska, A. (2017) „Jakość przestrzeni publicznej centrum miasta – przetestowanie nowej metody oceny na grupie miast średnich regionu łódzkiego”, Space – Society – Economy, (19), s. 43–63. doi: 10.18778/1733-3180.19.03.