Borowska-Stefańska, M. (2017) „Ocena ryzyka powodziowego w wybranych gminach województwa łódzkiego”, Space – Society – Economy, (19), s. 21–41. doi: 10.18778/1733-3180.19.02.