Gabrel, M. (2016) „Uwarunkowania polityki mieszkaniowej dużych miast Ukrainy”, Space – Society – Economy, (15), s. 33–43. doi: 10.18778/1733-3180.15.03.