Rek, Anna. 2018. „Wpływ Zmian Ustawy O Planowaniu I Zagospodarowaniu Przestrzennymna Lokalną Politykę Przestrzenną – Studium Przypadku Gminy Rzgów”. Space – Society – Economy, nr 23 (marzec):55-73. https://doi.org/10.18778/1733-3180.23.04.