Michalski, Tomasz. 2018. „Problemy Monitorowania Sytuacji społecznej Na Szczeblu Lokalnym I Regionalnym wynikające Z Czasowej dostępności Danych”. Space – Society – Economy, nr 23 (marzec):29-39. https://doi.org/10.18778/1733-3180.23.02.