Habrel, Mykoła. 2017. „Analiza problemów Przestrzennych Lwowa – podejście Strukturalne”. Space – Society – Economy, nr 21 (wrzesień):123-38. https://doi.org/10.18778/1733-3180.21.06.