Wojnarowska, Anna. 2017. „Jakość Przestrzeni Publicznej Centrum Miasta – Przetestowanie Nowej Metody Oceny Na Grupie Miast średnich Regionu łódzkiego”. Space – Society – Economy, nr 19 (marzec):43-63. https://doi.org/10.18778/1733-3180.19.03.