Borowska-Stefańska, Marta. 2017. „Ocena Ryzyka Powodziowego W Wybranych Gminach województwa łódzkiego”. Space – Society – Economy, nr 19 (marzec):21-41. https://doi.org/10.18778/1733-3180.19.02.