Podyma, Agnieszka, Anna Sikorska, Monika Warczyńska, i Bartosz Bartosiewicz. 2016. „Wymiar społeczny Programu Mia100 Kamienic W Łodzi”. Space – Society – Economy, nr 15 (marzec):115-29. https://doi.org/10.18778/1733-3180.15.08.