Gabrel, Mykoła. 2016. „Uwarunkowania Polityki Mieszkaniowej dużych Miast Ukrainy”. Space – Society – Economy, nr 15 (marzec):33-43. https://doi.org/10.18778/1733-3180.15.03.