Kikosicka, K. (2015). Mobilność przestrzenna ludzi starych – aktualny stan badań. Space – Society – Economy, (14), 49–59. https://doi.org/10.18778/1733-3180.14.03