Rudalska, K., & Bartosiewicz, B. (2019). Ład przestrzenny w Piotrkowie Trybunalskim. Space – Society – Economy, (30), 7–28. https://doi.org/10.18778/1733-3180.30.01