Smoliński, P., Środa-Murawska, S., & Grzelak-Kostulska, E. (2019). Uczestnictwo w kulturze w małym mieście. Perspektywa pokolenia Z. Space – Society – Economy, (28), 45–69. https://doi.org/10.18778/1733-3180.28.03