Rek, A., & Kowalski, R. (2018). Wpływ lokalnej polityki przestrzennej na rozwój terenów mieszkaniowych – studium przypadku gminy Aleksandrów Łódzki. Space – Society – Economy, (26), 65–84. https://doi.org/10.18778/1733-3180.26.03